AKTUALNOŚCI

21.04.2024

Hodowla pszczół odpornych - program selekcji dla kół i zrzeszeń. Opracowanie dotyczące różnych postaw w hodowli pszczół odpornych i możliwych scenariuszy współpracy w ramach kół i zrzeszeń pszczelarskich. Prosimy o udostępnienie wersji pdf w swoim lokalnym kole! Dziękujemy!

21.04.2024

W naszej bibliotece artykułów pojawił się już kolejny tekst z cyklu: Zasada zrównoważonego rozwoju, czyli czas zmienić sposób myślenia – część 3".
Pora zacząć wreszcie rozwiązywać problemy życia pszczół oraz zadbać o to, aby nasze pasieki stały się odporne na zmiany warunków środowiska.
Powróćmy jednak do problemu uprawy roli przy użyciu pługa. Oprócz podniesienia poziomu emisji CO2 z gleby powoduje ona jeszcze inne szkody w ekosystemie. Przede wszystkim prowadzi do nadmiernego osuszenia gruntu. Ziemia orana w czasie suszy staje się skorupą, która nie przyjmuje wody opadowej - zwłaszcza w przypadku zmiany struktury opadów, związanej z globalnym ociepleniem. Z uwagi na to, że opady są rzadsze, ale intensywniejsze - mimo że ilość wody jest podobna - wilgoć nie przenika w głąb gleby, ale spływa po skorupie do powierzchniowych cieków wodnych, a stamtąd do mórz i oceanów. Gleba staje się jeszcze bardziej sucha, a wody gruntowe się nie odnawiają..."
.
Zapraszamy do lektury całości tekstu.

07.04.2024

Zapraszamy do naszej bazy tłumaczeń. Tym razem tekst ze strony varroaresistant.uk pt: "Jak stać się pszczelarzem chowającym pszczoły odporne"
Odporność pszczoły miodnej na warrozę, poza Azją, w pierwszej kolejności pojawiła się w Brazylii u pszczół zafrykanizowanych (AHB – Africanized honey bees). Na początku sądzono, że odporność ta wynika z obecności haplotypu dręcza pszczelego o mniejszej zjadliwości – następnie dowiedziono, że teza ta była błędna. Pszczoły zafrykanizowane zaczęły się szybko rozprzestrzeniać na północ i dotarły aż do Stanów Zjednoczonych. Badania naukowe przeprowadzone w Brazylii i Meksyku w latach 90. XX wieku potwierdziły, że w rodzinach pszczół zafyrkanizowanych roztocze w dużym procencie pozostawały bezpłodne. Nie ustalono jednak przyczyny tego zjawiska... (czytaj dalej)

16.03.2024

Zapraszamy was ponownie do czytelni. W naszej bibliotece artykułów pojawił się kolejny tekst: Zasada zrównoważonego rozwoju, czyli czas zmienić sposób myślenia – część 2".
Jak działa efekt cieplarniany? Polska nazwa nie najlepiej oddaje charakter zjawiska, lepsza jest nazwa angielska: greenhouse effect – efekt szklarniowy.
Gazy cieplarniane (m.in. dwutlenek węgla, metan), obecne w atmosferze Ziemi, działają tak samo jak szyby w szklarni: pozwalają energii słonecznej przenikać do środka, ale zatrzymują ciepło czy raczej spowalniają oddawanie go na zewnątrz. Za znaczne ilości dwutlenku węgla emitowane do atmosfery odpowiadają naturalne procesy zachodzące na naszej planecie. Należy wymienić tu zarówno czynniki biotyczne (ich źródłem są organizmy żywe: rośliny czy zwierzęta, np. oddychanie, rozkład martwych organizmów, pożary lasów itp.), jak i abiotyczne (oddziaływanie nieożywionych elementów środowiska, np. wybuchających wulkanów). Przez tysiąclecia ilość gazów cieplarnianych, a przede wszystkim dwutlenku węgla, w atmosferze była mniej więcej stała, jeśli nawet zmieniała się, to najczęściej na przestrzeni tysięcy lat, a nie dziesięcioleci. Poza tym gazy cieplarniane są niezbędne na planecie, aby mogło istnieć życie, jakie znamy: podtrzymują funkcjonowanie środowiska, w którym wykształciły się złożone ekosystemy..."
.
Zapraszamy do lektury całości tekstu.

09.03.2024

Zapraszamy do naszej bazy tłumaczeń. Tym razem kolejny tekst Erica Österlunda pt: "Coroczna konferencja w Hallsberg – 2023"
W listopadzie 2023 w Hallsberg odbyła się piąta doroczna konferencja poświęcona odporności pszczół i pszczelarstwu bez leków. Tym razem jako główną prelegentkę zaprosiliśmy dr Melissę Oddie z Norwegii. Liczba pszczelarzy nie stosujących kuracji przeciwko warrozie rośnie w rejonie Hallsberg, ale też w innych częściach Szwecji. Na konferencję przyjechało około 60 pszczelarzy z całej Szwecji. Połowa z nich nie leczy pszczół, druga połowa nosi się z takim zamiarem... (czytaj dalej)

19.02.2024

Zapraszamy was ponownie do czytelni. W naszej bibliotece artykułów pojawił się kolejny tekst: Zasada zrównoważonego rozwoju, czyli czas zmienić sposób myślenia – część 1". Tekst pochodzi z lutowego miesięcznika "Pszczelarstwo" i jest pierwszą częścią dłuższej formuły.
"Sierpniowy urlop 2022 roku spędziłem wraz z żoną, jeżdżąc po Rumunii. Duża część tego pięknego kraju została wówczas dotknięta nieprawdopodobną suszą. W niektórych regionach przez kilka miesięcy nie spadła ani kropla deszczu, podczas gdy temperatura oscylowała wokół 30°C. Widok pól był przygnębiający. Słoneczniki sięgały nie wyżej niż do pasa; czarne, spalone słońcem. Kukurydza, która o tej porze sezonu powinna dorastać do 2 m, miała nie więcej niż metr, w okresie wegetacyjnym w ogóle nie wykształciła kolb. Tak wyglądały całe regiony. Tylko gdzieniegdzie, tam, gdzie w glebie było więcej wilgoci, rośliny mogły rozwijać się względnie normalnie. Podobnie było w Słowacji i na Węgrzech. W lecie 2022 roku w tej części Europy na termometrze odnotowano ponadnormatywnie wysokie wartości...". Zapraszamy do lektury całości tekstu.

27.01.2024

Zapraszamy do naszej bazy tłumaczeń. Tym razem kolejny tekst Erica Österlunda pt: "Po co nam odporność na warrozę"
W Eurpie i Ameryce Północnej jest względnie mało rejonów, w których nie używa się zarówno organicznych, jak i syntetycznych środków chemicznych do kontroli populacji dręcza pszczelego (Varroa destructor) w rodzinach pszczelich. Skażone chemicznie środowisko ula spowodowało wzrost ilości wirusów obecnych zarówno w pszczołach, jak i w roztoczach, a zwłaszcza wirusa zdeformowanych skrzydeł (DWV). To znów spowodowało potrzebę zwiększenia liczby kuracji koniecznych do utrzymania poziomu porażenia pasożytem poniżej progu, przy którym wirusy zabijają rodziny pszczele. Próg poziomu porażenia dręczem bezpiecznego dla rodziny pszczelej na przestrzeni lat systematycznie się zmniejsza. W wielu różnych lokalizacjach pasożyty przenoszące duże ilości wirusów pojawiają się falami, co powoduje znaczne straty... (czytaj dalej)

24.09.2023

Przed nami druga część artykułu autorstwa Bartłomieja Malety pt: "Największe błędy gospodarki pasiecznej w kontekście populacyjnego zdrowia pszczół – cz. 2".
Stałe poddawanie środowiska życia pszczół dezynfekcji i/lub sterylizacji nazywa się nierzadko „higienizacją sprzętu” czy „higieną w pasiece”. Moim zdaniem nie ma to nic wspólnego z higieną, a długofalowo zabiegi są bardzo szkodliwe. Pszczoły mają własne zasady higieny, jeśli mogą je praktykować (np. dziko żyjące populacje) po prostu to robią: czyszczą gniazdo na miarę potrzeb, pokrywają otoczenie propolisem, przejawiają cechy higieniczne (usuwają porażone poczwarki, roztocza Varroa itp.). ...
Jeżeli interesuje was ciąg dalszy, klikajcie w link do artykułu :)

15.08.2023

Po dłuższej przerwie zapraszamy was ponownie do czytelni. W naszej bibliotece artykułów pojawił się kolejny tekst: Największe błędy gospodarki pasiecznej w kontekście populacyjnego zdrowia pszczół - cz. 1". Tekst pochodzi z sierpniowego miesięcznika "Pszczelarstwo" i jest pierwszą częścią dłuższej formuły. "Za postępujący spadek kondycji pszczół miodnych w dużej części odpowiadają pszczelarze, a przede wszystkim ich stałe interwencje wstrzymujące naturalne procesy koadaptacji różnych organizmów. Większość błędów można byłoby łatwo wyeliminować, przyjmując za priorytet zdrowie populacyjne pszczół...". Zapraszamy do lektury.

13.11.2022

W naszej bibliotece artykułów pojawił się kolejny tekst: Rozmnażanie pszczół – istota przetrwania czy mało znaczący czynnik?". Tekst pochodzi z bloga www.pantruten.blogspot.com i zawiera subiektywne rozważania autora na temat znaczenia sposobów rozmnażania pszczół w kontekście ich późniejszych zdolności przetrwania i radzenia sobie z dręczem pszczelim. Zapraszamy do lektury.

15.08.2022

Zapraszamy na kolejny tekst, który ukazał się w miesięczniku "Pszczelarstwo". Stosować czy nie stosować? Przedstawiamy głos polemiczny w stosunku do opinii na temat izolatora Chmary, zamieszczonych w lutowym i marcowym numerze „Pszczelarstwa”.

30.07.2022

Zapraszamy na kolejny tekst, który ukazał się w miesięczniku "Pszczelarstwo". Tym razem Bartłomiej Maleta przedstawia swój punkt widzenia na temat zagadnień poruszonych w czasie rozmowy Jakuba Jarońskiego z Przemysławem Szeligą (rozmowa ukazała się drukiem w "Pszczelarstwie", a nagrania możecie posłuchać na kanale "Radio Warroza").

16.04.2022

Przedstawiamy krótką relację ze zjazdu na Dolnym Śląsku, który miejmy nadzieję wskrzesił tradycję cyklicznych zjazdów pszczelarzy naturalnych zgrupowanych wokół naszych pomysłów i idei.

20.02.2022

Przed nami ostatnia już część artykułu autorstwa Bartłomieja Malety pt: "Jeszcze o odporności pszczół – część 4".
Paradoksalnie, aby pokonać dręcza pszczelego musimy zaakceptować jego obecność w pasiece. Jeśli nie zmienimy kierunku myślenia o największym zagrożeniu pszczół, nie tylko osłabimy ich adaptacje środowiskowe, ale i na długi czas utrudnimy sobie praktykę pszczelarską. Korzyścią pierwszego etapu selekcji powinno być upowszechnienie w populacji pszczół cech przyczyniających się do spowolnienia namnażania roztocza. Wyobraźmy sobie, że w jednej rodzinie pewne cechy odporności przekazał tylko jeden truteń, który unasiennił matkę pszczelą, w innej kilka trutni. Przyjmijmy, iż cecha ta polegałaby tylko na tym, że robotnice (córki tych trutni) nie pozwalają na żerowanie na sobie roztoczy („są świadome” obecności dręcza i łączą to z „dyskomfortem” na swoim ciele), a także, w określonej fazie rozwoju, czyszczą komórki z porażonym czerwiem. Hipotetycznie takie robotnice mogłyby...
Jeżeli interesuje was ciąg dalszy, klikajcie w link do artykułu :)

24.01.2022

W imieniu Michała zapraszamy na zarejestrowaną pogadankę o dziejach naszej lokalnej pszczoły krajowej (video). Może czegoś ciekawego się dowiecie :)

16.01.2022

Przed nami trzecia część artykułu autorstwa Bartłomieja Malety pt: "Jeszcze o odporności pszczół – część 3".
Pokonanie warrozy jest procesem długotrwałym, ale leży w zasięgu naszej ręki. Wystarczy konsekwentnie rozmnażać w swoich pasiekach te, spośród lokalnych pszczół, które mają najmniej roztoczy. Gdyby przez ostatnie dekady pszczelarze ograniczyli swoje działania tylko do tej prostej czynności, dziś problem dręcza by nie istniał...
Jeżeli interesuje was ciąg dalszy, klikajcie w link do artykułu :)

29.12.2021

Na zakończenie roku zabieramy Was na wybrzeże Atlantyku. Czy słyszeliście o wyspie Groix? Nie? W takim razie zapraszamy Was do przeczytania tej historii o ciekawym przypadku współistnienia ludzi i pszczół, a także o dużym zaangażowaniu całej społeczności, która ze zrozumieniem podchodzi do problemu ochrony lokalnych populacji Apis mellifera. Przed nami tekst Łukasz Łapki pt: "Czarne pszczoły z wyspy Groix".
Dziś już mało kto ma podstawy do tego, aby zaprzeczać zdolności pszczół miodnych do przetrwania bez leczenia w dzikich populacjach – takie znajdowane są praktyczne na całym świecie. Pojawiają się również pasieki które udowadniają, że pszczoły w ulach potrafią przeżyć bez chemii zwalczającej warrozę, a ich wyniki produkcyjne nierzadko nie odstają od pasiek komercyjnych. Dowodów na takie pszczelarstwo przybywa z każdym rokiem. Powstały liczne prace podsumowujące odkryte populacje, projekty selekcyjne i badania naukowe nad pszczołami, które wypracowały sposoby na życie w ulu razem z dręczem pszczelim. Jedno jest pewne...
Jeżeli interesuje was ciąg dalszy, klikajcie w link do artykułu :)

21.11.2021

Tym razem proponujemy wam artykuł, będący przetłumaczonym wywiadem z francuskim pszczelarzem zawodowym Pilippe Cattaruzza, który prowadzi swoją gospodarkę w ulach Warrego - gospodarkę bliższą potrzebom pszczół i mało ingerującą w naturalny cykl życiowy superorganizmu, pt: "Gdyby nie ul warrego, nie byłbym pszczelarzem zawodowym".
Nie sądzę, abym zdecydował się zostać zawodowym pszczelarzem, gdybym nie odkrył ula Warré. Nigdy nie lubiłem ramek itp. Chciałem spróbować innego podejścia do pszczelarstwa - bliższego pszczołom. Nie miałem biznesplanu, kierowała mną pasja, a ul Warrégo otworzył mi drogę do pszczelarstwa zgodnego z moimi przekonaniami. Wszyscy mówili mi, że to uwstecznienie, ale pomysł się sprawdził. Trzeba tylko trochę samozaparcia, szczególnie na początku...
Jeżeli interesuje was ciąg dalszy, klikajcie w link do artykułu :)

12.11.2021

Przed nami druga część artykułu autorstwa Bartłomieja Malety pt: "Jeszcze o odporności pszczół – część 2".
Problemem nie jest sam dręcz pszczeli (Varroa destructor). Roztocz jest tylko organizmem żerującym na pszczołach, osłabiającym je, ale przecież rzadko zabijającym bezpośrednio. Specjalista od patogenów i pasożytów pszczół, prof. Stephen Martin z Uniwersytetu Salford w Menchesterze (Wielka Brytania) uważa, że, aby rodzina pszczela zginęła na skutek żerowania na pszczołach roztocza Varroa potrzeba byłoby 80 tys. (!) wolnych od wirusów osobników pasożyta...
Jeżeli interesuje was ciąg dalszy, klikajcie w link do artykułu :)

17.10.2021

Tym razem mamy dla was kolejny artykuł autorstwa Bartłomieja Malety pt: "Jeszcze o odporności pszczół – część 1".
Dręcz pszczeli (Varroa destructor) jest z nami już 40 lat, a mimo to zdecydowana większość pszczół wciąż sobie z nim nie radzi. Nie dlatego, że nie są w stanie kontrolować samodzielnie populacji roztocza, ale z powodu stałej ingerencji człowieka. Mówiąc o ingerencji człowieka mam na myśli nieustające próby przeciwdziałania procesowi koewolucji wielu gatunków, w tym pszczoły miodnej i Varroa destructor oraz innych organizmów, zwłaszcza patogennych. Tymczasem w środowiskach lokalnych postęp w tym aspekcie jest bezsprzeczny. To dowód, że uwolnienie pasiek od substancji toksycznych jest możliwe. To, czy będziemy stale używać tzw. chemii w pasiekach, czy też w ciągu kilku dekad będzie można z niej zrezygnować zależy tylko od...
Jeżeli interesuje was ciąg dalszy, klikajcie w link do artykułu :)

12.09.2021

Właśnie ukazała się ciekawa pozycja na rynku wydawniczym - otóż została przełożona na polski i wydana książka Abbe Warre "Pszczelarstwo dla wszystkich - proste i produktywne pszczelarzenie" o gospodarce w ulach warre.
Książkę przełożył Jan Orzechowski pszczelarz amator z rejonu małopolski, który próbuje swoich sił na tych ulach i też próbuje gospodarki bez leczenia. Jan napisał też artykuł o ulach warre, który opublikowany był bodaj w czerwcowym "Pszczelarstwie" (być może uda się go zamieścić na naszej stronie - czekamy na zgodę redakcji miesięcznika).
Jan przetłumaczył tą książkę w wolnym czasie i wydał ją na własny koszt. Dlatego zachęcam do zakupu, żeby przynajmniej część kosztów mu się zwróciła. Książkę można nabyć tutaj: https://akademicka.com.pl/index.php?detale=1&a=2&id=60537
Kto nie może sobie pozwolić na wydatek może ściągnąć polską wersję za darmo w pdf (open source): https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/268

08.08.2021

Tym razem mamy dla was wywiad przeprowadzony przez Bartłomieja Maletę z Davidem Heaf'em pt: "Pszczołom pozostawiam swobodę".
...W pierwszych latach po rezygnacji z kuracji przeciwko dręczowi straciłem 45 proc. rodzin, a w czwartym roku – niemal dwie trzecie pasieki. To nie jest mało. W styczniu 2021 roku najdłużej żyjąca rodzina pszczela liczyła ponad 10 lat (od osadzenia roju), a średnio rodziny (żyjące) są w wieku ok. 5 lat (16–127 miesięcy). Od 2007 roku straty zimowe szacuję powyżej 16 proc, jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę okres od 2011 roku – 9 proc. W tym roku wszystkie moje rodziny przetrwały, co obniża ogólne statystyki śmiertelności do 15 proc., a straty od 2011 do 8 proc. Z danych wynika, że początki są trudne, ale później straty są na poziomie akceptowalnym; mniej więcej takim, jakie przed inwazją dręcza. Dodam jeszcze, że od 2007 roku część moich rodzin prowadzę w ulach Warrégo. Tych pszczół dotąd nie leczyłem...
Jeżeli interesuje was ciąg dalszy, klikajcie w link do artykułu :)

18.06.2021

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu. Tym razem tekst Łukasza Łapki pt: "Wartość pszczoły lokalnej"
Nie skazujmy pszczół lokalnych na zagładę. To one najlepiej radzą sobie z klimatem terenu, na którym żyją, patogenami czy warunkami zimowli. Ich rozwój dostosowany jest do występujących w określonym rejonie pożytków. To właśnie one mają największe szanse, aby przetrwać zagrożenia cywilizacyjne. Pszczoły miodne występujące na określonym terenie tworzą swoistą populację. Im teren trudniej dostępny (np. odgrodzony zbiornikami wodnymi czy pasmami górskimi), tym większa szansa na wyodrębnienie populacji jednolitej genetycznie. W przestrzeni bez naturalnych granic geograficznych... (czytaj dalej)

16.05.2021

Zapraszamy do naszej bazy tłumaczeń. Tym razem kolejny tekst Davida Heafa pt: "Postępowanie z dręczem pszczelim: selekcja naturalna czy sztuczna?"
Pszczelarze nie muszą być specjalistami od biologii i behawioru pszczół miodnych, żeby zrozumieć jakie podstawowe warunki powinni spełnić, aby ich rodziny pszczele były zdrowe. Wśród pszczelarzy twa jednak dyskusja na temat tych warunków - nie wspominając już o gorących sporach o to, które z tych elementów są niezbędne. Dla większości ludzi źródłem podstawowych wskazówek są rzetelne badania naukowe. Pszczelarze, którzy zwrócili się ku bardziej naturalnym sposobom hodowli pszczół szukają uzasadnienia swoich działań w nauce pszczelnictwa, a w szczególności w recenzowanych pracach. W pewnym stopniu starałem się iść tą drogą... (czytaj dalej)

11.04.2021

Tym razem mamy dla was kolejny artykuł autorstwa Bartłomieja Malety pt: "Wstępna selekcja pszczół, czyli „okresy przejściowe” do pszczelarstwa bez leczenia".
Ostatnio nawiązałem pewne nowe kontakty z pszczelarzami z Wielkiej Brytanii. Zaczęło się od kontaktu z Davidem Heafem. On, pisząc swoją książkę o pszczelarstwie bez leczenia i poszukując różnych pszczelarzy w Europie, którzy prowadzą swoje pasieki bez wykorzystywania chemicznych kuracji, trafił na moją prezentację Projektu „Fort Knox” z konferencji w Neusiedl am See z kwietnia 2018 roku. Projekt spodobał mu się i w związku z tym napisał do mnie wiadomość – tak zaczęła się moja korespondencja z nim, która następnie rozszerzyła się także na kilku innych pszczelarzy...
Jeżeli interesuje was ciąg dalszy, klikajcie w link do artykułu :)

13.03.2021

To już ostatnia część niezykle ciekawego artykułu autorstwa Bartłomieja Malety pt: "Dziko żyjące rodziny pszczoły miodnej: zagrożenia i nadzieje - cz 4 - ostatnia".
Spośród wszystkich znanych dzikich populacji najlepiej przebadane są bodaj pszczoły z lasu Arnot (USA, stan Nowy Jork) i pod względem genetyki, zachowania, długości życia i skuteczności radzenia sobie z dręczem pszczelim. Populacja nie jest duża, raptem kilkanaście rodzin żyjących w niewielkim zagęszczeniu – mniej więcej jedna rodzina na kilometr kwadratowy. Oczywiście mówimy tu o ograniczonym obszarze badanym przez prof. Thomasa D. Seeleya. Rodziny obecnie zamieszkujące las są potomkami rodzin badanych w latach 70., co potwierdzają badania DNA, zarówno mitochondrialnego, jak i jądrowego...
Jeżeli interesuje was ciąg dalszy, klikajcie w link do artykułu :)

21.02.2021

Zapraszamy do naszej bazy tłumaczeń. Tym razem tekst Davida Heafa pt: "Istota pszczelarstwa zrównoważonego"
Czy jest coś cenniejsze od złota? Słyszałem cichą poprawną odpowiedź gdzieś z lewej strony sali – tak, to jest rozmowa, konwersacja! Dlaczego niby uczestniczymy w takich konferencjach, jeśli nie po to, aby spotykać innych ludzi? Jest tutaj wiele osób, z którymi jestem w regularnym kontakcie, ale nigdy ich nie spotkałem. Na przykład są to Heidi Hermann czy Phil Chandler. Doceniam więc, że takie spotkania się odbywają. Chcę skorzystać z okazji, aby wyjątkowo podziękować Philowi Chandlerowi za udostępnienie miejsca na swojej stronie dla „projektu Warre” i tym samym umieszczenie w świadomości ludzi pszczelarstwa naturalnego uprawianego w ulu skonstruowanym przez Emile Warre... (czytaj dalej)

14.02.2021

Tym razem mamy dla was kolejny artykuł autorstwa Bartłomieja Malety pt: "Dziko żyjące rodziny pszczoły miodnej: zagrożenia i nadzieje - cz 3".
Interesujące zestawienie populacji pszczół (nie tylko dziko żyjących), które przeżyły starcie z dręczem sporządziła dr Barbara Locke [https://link.springer.com/article/10.1007/s13592-015-0412-8]. Ze względu na temat naszych rozważań ograniczę się do najistotniejszych – dla nas – punktów „rankingu”...
Jeżeli interesuje was ciąg dalszy, klikajcie w link do artykułu :)

08.01.2021

Rozpoczynamy rok 2021 kolejnym artykułem autorstwa Bartłomieja Malety pt: "Dziko żyjące rodziny pszczoły miodnej: zagrożenia i nadzieje - cz 2". W 1999 roku na szwedzkiej wyspie Gotlandii przeprowadzono eksperyment, którego celem było sprawdzenie czy roztocza są w stanie unicestwić populację pszczół, jeżeli nie będzie ona wspomagana żadnymi kuracjami. W ośmiu lokalizacjach na południowym cyplu wyspy rozmieszczono 150 rodzin... Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co działo się na wyspie i nie tylko tam, zapraszamy do naszej czytelni :)

23.12.2020

Na zakończenie tego dziwnego 2020 roku mamy dla Was kolejny artykuł autorstwa Bartłomieja Malety pt: "Dziko żyjące rodziny pszczoły miodnej: zagrożenia i nadzieje". Czy dziko żyjące rodziny pszczele są źródłem zagrożenia dla pasiek? Pszczoła miodna potrzebuje wolności i nie musi mieć nad sobą nadzorcy w postaci pszczelarza. Czy ma potencjał, by w czasach warrozy stworzyć dziką populację i przetrwać, a jeżeli tak, to w jakich warunkach? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co myśli na ten temat autor, zapraszamy do naszej czytelni :)

25.10.2020

Tym razem mamy dla was nowe tłumaczenie tekstu Kirka Webstera pt: "Powrót do Najlepiej Strzeżonej Tajemnicy czyli pszczelarstwo jak Feniks odradzające się z popiołów". Niezmiennie zapraszamy do lektury i dyskusji :)

14.09.2020

To już ostatnia część cyklu: "Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego - cz.6". Warto teraz przeczytać sobie już całość na spokojnie :)

25.08.2020

I oto oczom naszym jawi się piąta już część cyklu pt: "Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego - cz.5". Powoli zbliżamy się do nieuchronnego końca. Miłej lektury :)

05.08.2020

Czas płynie tak szybko :) Przed Wami czwarta już część cyklu pt: "Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego - cz.4". Miłej lektury :)

14.06.2020

Przed Wami trzecia część cyklu pt: "Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego - cz.3". Miłej lektury :)

10.05.2020

Przed Wami druga część cyklu pt: "Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego - cz.2". Niezmiennie zapraszamy do lektury i dyskusji :)

01.05.2020

W naszej bibliotece pojawił się nowy artykuł Bartłomieja Malety, a w zasadzie pierwsza część cyklu pt: "Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego". Autor opisuje podstawowe zagadnienia związane z odpornością i/lub tolerancją na dręcza pszczelego (Varroa destructor) oraz niektóre z metod selekcji. W opracowaniu znajdziecie krótki opis metod, które sprawdziły się w pasiekach pszczelarzy zawodowych w różnych miejscach na całym świecie. Zapraszamy do lektury i dyskusji :)

01.03.2020

Tym razem mamy dla was nowe tłumaczenie tekstu Kirka Webstera pt: "Ograniczenia nauki, mądrość rdzennych mieszkańców i rolnicy, którzy żyją między jednym a drugim". Niezmiennie zapraszamy do lektury i dyskusji :)

18.01.2020

W tym roku pierwszy artykuł, który wam proponujemy jest poświęcony kószkom. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, albo wiecie, ale chcecie wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury.

05.01.2020

I mamy już rok 2020. Z tej okazji zapraszamy Was do kolejnego tłumaczenia tekstu Torbena Schiffera, "Pszczelarska (R)ewolucja – Program Ochrony Gatunku - część 2". Miłej lektury :)

29.12.2019

Mamy dla was kolejne tłumaczenie. Tym razem tekst Torbena Schiffera, "Pszczelarska (R)ewolucja – Program Ochrony Gatunku". Zapraszamy do lektury :)

13.10.2019

Mamy dla Was nowy artykuł, napisany przez naszą znajomą ze Szwecji, pt: Szwecja wzywa nas!. Miłej lektury :)

6.10.2019

Ostania, kończąca cały cykl, czwarta część artykułu o pszczelarstwie darwinistycznym w naszej bibliotece tekstów. Zapraszamy do lektury :)

16.09.2019

Ukazała się kolejna, trzecia już część artykułu o pszczelarstwie darwinistycznym w naszej bibliotece tekstów. Zapraszamy do lektury :)

16.08.2019

Jest już dostępna kolejna część artykułu o pszczelarstwie darwinistycznym w naszej bibliotece tekstów. Zapraszamy do lektury :)

21.07.2019

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem w naszej bibliotece tekstów. Tym razem jest to tekst na temat "pszczelarstwa dawinistycznego". Został on podzielony na kilka części. Na razie odsłona pierwsza. Zapraszamy :)

21.06.2019

Mamy dla was kolejne tłumaczenie. Tym razem tekst Kirka Webstera "Natura zna wszystkie odpowiedzi, więc jakie jest twoje pytanie? Zapisek w dzienniku pasieki bez chemii". Zapraszamy do lektury :)

16.06.2019

Nowe pszczele grafiki Marusza pojawiły się w jego galerii na naszej stronie. Zapraszamy do oglądania :)

5.06.2019

Przed nami ostatnia już część artykułu o zaleszczotkach w naszej bibliotece tekstów. Zapraszamy do lektury :)

20.05.2019

Tegoroczne wieszanie skrzynek w ramach projektu "Sztuczna barć" już za nami. Ciekawych, jak przebiegała akcja, zapraszamy do artykułu opisującego nasze zmagania :)

13.05.2019

Kolejna część artykułu o zaleszczotkach jest już dostępna w naszej bibliotece tekstów. Zapraszamy do lektury :)

22.04.2019

Z okazji dzisiejszego "Dnia Ziemi" życzymy wszystkim czystego środowiska naturalnego. Niestety, artykuł, który właśnie publikujemy, zainspirowany został smutnym wydarzeniem w postaci śmierci jednej z gorliwych obrońców środowiska naturalnego, Polly Higgins - brytyjskiej prawniczki, która poświęciła się działaniom na rzecz ochrony planety.
Zapraszamy do lektury.

12.04.2019

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem w naszej bibliotece tekstów. Tym razem co nieco o zaleszczotkach. Tekst został podzielony na kilka części. Na razie odsłona pierwsza. Zapraszamy :)

27.03.2019

Zapraszamy do czytelni. Czeka tam na Was świeżutki artykuł o dość kontrowersyjnym tytule: O “Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających” Greenpeace krytycznych słów kilka. Miłej lektury :-)

26.03.2019

Właśnie uruchomiliśmy nasz kanał na Youtube. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego filmiku przedstawiającego (po angielsku) założenia naszej organizacji. Miłego oglądania

10.03.2019

I oto pojawiła się kolejna, ostatnia już część relacji z konferencji w Holandii - "Ucząc się od Pszczół" czIV.

01.03.2019

Mamy dla was nowe tłumaczenie. Tym razem tekst Erika Österlunda "Hodowla na odporność". Zapraszamy do lektury :)

23.02.2019

W dziale projekty pojawił się nowy element: "Nie pal jeża". Zapraszamy do aktywnego udziału w akcji szerzenia wiedzy :)

10.02.2019

Mamy dla Was kolejną, trzecią już część relacji z konferencji w Holandii, która ukazała się w lutowym numerze czasopisma "Pszczelarstwo". Miłego czytania :)

30.01.2019

Mamy dla Was nowy artykuł. Miłego czytania :)

20.01.2019

Strona Bractwa Pszczelego już działa i jest dostępna pod domeną www.bractwopszczele.pl. Zapraszamy wszystkich do zagłębienia się w jej treści :). Nie jest to dzieło w pełni zakończone. Co jakiś czas pojawiać się będą nowe treści - mamy nadzieję, że również przy Waszym udziale.