PROJEKTY / „Nie pal jeża!”

Zapraszamy do udziału w naszej małej akcji „Nie pal jeża!”.

Zachęcamy do udostępniania tej strony i możliwie szerokiego rozpropagowania przygotowanych znaczków i plakatów. Jeżeli możesz prześlij je do lokalnych gazetek z prośbą o publikację, rozwieś na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin oraz we wsiach. Wspólnie starajmy się przekonywać kogo tylko się da, aby nie wypalano traw i nieużytków.

W Polsce w 2017 roku odnotowano 125 892 pożarów, wśród których były 38 634 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To stanowiło aż 32% wszystkich pożarów w Polsce. Spłonęło w nich ponad 13 000 ha traw i nieużytków.

Podczas pożaru traw, do atmosfery dostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt, a ziemia wyjaławia się. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków zwierząt gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, niszczone są ich siedliska. Powoduje to zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów. Giną zwierzęta i to zarówno te dziko żyjące, jak i udomowione. Szczególnie narażone są małe zwierzęta, które nie są w stanie uciec lub schronić się przed pożarem. Jednym z nich jest jeż, który często jeszcze hibernuje wczesna wiosną, gdy wypalane są trawy. Jeż europejski w Polsce od 2014 roku podlega częściowej ochronie gatunkowej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz też na stronę www.stoppozaromtraw.pl.

Do pobrania:

Pomysłodawcą naszej małej akcji jest Jacek Pawłowski, autorem tekstu na plakacie Jola Tondys, a grafiki stworzył Mariusz Uchman.

Luty 2019